“จะมาปฏิบัติธรรมที่สุคะโตไม่ต้องเตรียมอะไร ตั้งต้นจากศรัทธา
                            เชื่อว่าทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว ที่นี่เป็นที่ทำความดี ที่ละความชั่ว
                            เราจะเป็นเพื่อนที่ดี   เป็นมิตรที่ดี ไม่พาหลงทิศหลงทาง
                            ไม่ต้องเตรียมอะไรแต่ต้องมีศรัทธา ไม่ต้องขออนุญาตจากใคร
                            มาได้เลย ขอให้ที่นี่เป็นบ้านของเรา

                            มาถึงแล้วก็ไปสำนักงานลงทะเบียนอย่างองอาจว่าจะมาอยู่ที่นี่
                            กี่วัน กี่เดือน กี่ปี หรือไม่มีกำหนด ถ้ามีคำถามว่า “มาได้ยังไง”  
                            ให้บอกว่า “รู้จักหลวงพ่อคำเขียน”  เท่านี้ก็พอแล้ว มาเถอะ
                            มีข้าวให้กิน มีที่ให้อยู่ ไม่ทอดทิ้ง”
                                                                                               
                                                                          หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ


ปฏิทินปฎิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๔รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒

                        
                              –
                              –
 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
 วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔
 วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
 วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
 วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
 วันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 (รุ่นเข้ม) เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
 วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔


โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : [email protected]
กำหนดการในการปฏิบัติธรรม

วันแรก(วันอาทิตย์)
• การปฐมนิเทศที่ศาลาหอไตรจะเริ่มในเวลา ๑๓.๐๐ น. ควรมาให้ทัน
• เมื่อเดินทางมาถึงวัด ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานไตรลักษณ์ เพื่อรับเครื่องนอน
  (เสื่อหมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม) และกุญแจที่พัก
• ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันจบหลักสูตร(วันเสาร์)
• จะจบหลักสูตรเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ
• ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
• ก่อนกลับทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย พร้อมเข้าพักต่อได้
• นำเครื่องนอน และกุญแจที่พัก ส่งคืนสำนักงานให้เรียบร้อย โดยแยกผ้าห่มและปลอกหมอน เพื่อส่งซักวัตรปฏิบัติ

๐๓.๐๐ น.    ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๐๐ น.    ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
๐๕.๐๐ น.    บริหารจิต บริหารกาย
๐๖.๐๐ น.    เจริญสติกับงานส่วนรวม
๐๗.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ น.    เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๑.๐๐ น.    รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ น.    เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๖.๐๐ น.    กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม
๑๗.๐๐ น.    อาบน้ำอย่างมีสติ
๑๘.๐๐ น.    ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
๑๙.๐๐ น.    เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๒๑.๐๐ น.    นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ


การเตรียมตัว

• แต่งกายสุภาพ เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย เคลื่อนตัวง่าย ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
• ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับ ๗ วัน
• จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว
• ไฟฉาย จำเป็นมากเพราะอยู่ป่า
• นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
• รองเท้าแตะ ที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
• ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางวัดมีน้ำฝนที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
• ร่ม (จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในฤดูฝน)
• ที่วัดอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว
   โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย

การเดินทาง

๑) รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ ๓๔๒ กิโลเมตร
   
จากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโตน ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้เลี้ยวซ้าย เมื่อถึงบ้านท่าหินโงมให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสายใหญ่ ผ่านบ้านท่ามะไฟหวาน จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทาง
จากชัยภูมิ ถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๕๐ ก.ม.

หรือจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอำเภอแก้งคร้อ เลยตัวอำเภอไป ๑ ก.ม. ให้เลี้ยวซ้ายตรงปั๊มน้ำมัน ปตท. แล้วไปตามเส้นทาง ผ่านบ้านโคกกุง ขึ้นเขา จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทางจากแก้งคร้อถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๔๐ ก.ม.

๒) รถประจำทางสายกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ เมื่อถึงชัยภูมิ ให้มาขึ้นรถสองแถวสายชัยภูมิ ท่ามะไฟหวาน ถ้าต้องการไปวัดป่าสุคะโต เมื่อถึงท่ามะไฟหวานแล้ว ให้เดินอีก ๓ ก.ม. หรือจ้างรถมอเตอร์ไซด์ไปส่งที่วัด รถสองแถวสายชัยภูมิ - ท่ามะไฟหวาน เที่ยวสุดท้ายออกเวลา ๑๖.๐๐ น.

๓) รถประจำทางสายกรุงเทพฯ - เมืองเลย (ชุมแพทัวร์ หรือแอร์เมืองเลย) ลงที่อำเภอแก้งคร้อ รถจะจอดใต้สะพานลอย จะมีป้อมตำรวจอยู่ใกล้ๆ ให้เดินไปทางร้านเซเวนฯ ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร ก่อนถึงร้านเซเวนฯ
ทางด้านขวามือจะเห็นสถานีจอดรถสองแถว มองหารถไปบ้านใหม่ไทยเจริญ ค่ารถประมาณ ๖๐ บาทให้แจ้งคนขับรถว่าให้ช่วยไปส่งที่วัดป่าสุคะโตด้วย (ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

รถสองแถวเที่ยวแรกจะออกประมาณเที่ยงกว่าๆ เที่ยวต่อไปประมาณบ่ายสามโมง เที่ยวสุดท้ายประมาณห้าโมงเย็น (ไม่แนะนำให้มาเที่ยวสุดท้ายเพราะจะเต็มไปด้วยนักเรียน) ใช้เวลาไม่แน่นอนในการเดินทางถึงวัด ขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารเที่ยวนั้นจะไปลงที่ใดบ้าง รถอาจจะแวะส่งหลายหมู่บ้าน โดยปกติถ้าขับรถส่วนตัวใช้เวลาไม่เกิน
๔๐ นาที
       
หมายเหตุ     ควรขึ้นรถจากหมอชิตไม่เกินเที่ยว ๘.๐๐ น. เพราะอาจจะไม่ทันรถสองแถวได้และ ควร
                 เดินทางถึงวัดไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.