8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๐

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
                                    –
                                    –
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๔ – วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต
 
๖ ตุลาคม ๖๐         ทอดกฐิน วัดภูเขาทอง

๗ ตุลาคม ๖๐         ทอดกฐิน วัดป่าสุคะโต

๘ ตุลาคม ๖๐         ทอดกฐิน วัดป่ามหาวัน

๘ - ๑๔ ตุลาคม ๖๐
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ และพระอาจารย์สมใจ อาจาโร จากวัดป่าสุคะโต ณ สวนพันดาว เชียงใหม่

๑๕ ตุลาคม ๖๐        ทอดกฐิน อาศรมวิริยะธรรม ปากช่อง

๒๑ ตุลาคม ๖๐
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๑๓

๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๖๐
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

๒-๘ พฤศจิกายน ๖๐
  ปฏิบัติธรรม (รุ่นเข้ม) โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง ติดต่อสอบถาม-สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

๑๑ - ๑๙ พฤศจิกายน ๖๐
  ปฏิบัติธรรม “รุ่นเข้ม” เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น

๑๘ พฤศจิกายน ๖๐
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๑๓

๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๖๐
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

๑ - ๘ ธันวาคม ๖๐
  ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๘ รักษาป่า รักษาธรรม
ติดต่อ คุณวิชัยหรือคุณนิ่ม ๐๘๔-๔๕๕-๘๘๑๗, ๐๘๕-๐๒๖-๓๖๘๒ กำหนดการ

๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๖๐
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล