ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๐

  รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒


รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

                ประจำปี ๒๕๖๑

                                    –
                                    –
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
พฤศจิกายน ๖๐

๒-๘ พฤศจิกายน ๖๐
  ปฏิบัติธรรม (รุ่นเข้ม) โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง ติดต่อสอบถาม-สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

๑๑ - ๑๙ พฤศจิกายน ๖๐
  ปฏิบัติธรรม “รุ่นเข้ม” เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น

๑๘ พฤศจิกายน ๖๐
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๑๓

๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๖๐
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

๑ - ๘ ธันวาคม ๖๐
  ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๘ รักษาป่า รักษาธรรม
ติดต่อ คุณวิชัยหรือคุณนิ่ม ๐๘๔-๔๕๕-๘๘๑๗, ๐๘๕-๐๒๖-๓๖๘๒ กำหนดการ

๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๖๐
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

มกราคม ๖๑

๒๘ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๖๑
  คณะจากรายการพื้นที่ชีวิตร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์ กรุงเทพ) ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

กุมภาพันธ์ ๖๑

๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๖๑
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
(โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ วัดนวการาม น้ำพอง ขอนแก่น

มีนาคม ๖๑

๔ – ๑๐ มีนาคม ๖๑
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
(โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง (รุ่นเข้ม)
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล