8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๗

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ – วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๒๐ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
  เก็บอารมณ์เข้ม สายงานหลวงพ่อเทียน ๔๐ วัน ณ วัดป่าสุคะโต

๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
  คณะจากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด จำนวน ๔๕ คน ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ บ้านพุฒมณฑา ภูริพิมาน นครราชสีมา www.baanpootmontha.com

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
  คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ คน ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ๑๒๐ คน ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๖ – ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗
  คณะจากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด จำนวน ๔๕ คน ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๖ – ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗
  “Earth Expedition” คณะครูจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ของศาสนาและธรรมชาติ ที่วัดป่าสุคะโต และวัดป่ามหาวัน

๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
  กิจกรรมการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  กิจกรรมการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรม อัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
อำเภอตะกั่วป่า พังงา โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต

๑-๕ กันยายน ๒๕๕๗
  คณะสาธารณสุข นครราชสีมา ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓
   
  หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล