8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๗

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ – วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๘ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  ปฏิบัติธรรมเจริญสติ รุ่นเข้ม
เฉพาะผู้เคยผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
ธรรมยาตรา ครั้งที่ ๑๕ "บูชาครู ตอบแทนคุณ"
รายละเอียดที่ www.lampatao.orgลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แผ่นพับธรรมยาตราครั้งที่ ๑๕

๑๔- ๑๗ มกราคม ๕๘
  คณะจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๑ ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๒๔-๓๐ มกราคม ๕๘
  คณะจากรายการพื้นที่ชีวิต สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๔-๗ กุมภาพันธ์ ๕๘
  คณะจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๑-๑๔ มีนาคม ๕๘
  คณะจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๓ ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

สัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ของเดือนเมษายน ๕๘
  คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จบการศึกษาใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๗ – ๒๐ เมษายน ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต ณ ศูนย์จันรม จังหวัดสุรินทร์

๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนทื รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๓ – ๔ ตุลาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต ณ จังหวัดภูเก็ต

๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต ณ จังหวัดภูเก็ต
   
  หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล