8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๗

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ – วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
  กิจกรรมการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  กิจกรรมการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรม อัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
อำเภอตะกั่วป่า พังงา โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต

๑-๕ กันยายน ๒๕๕๗
  คณะสาธารณสุข นครราชสีมา ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๙ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
  คณะจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓๐ คน
ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
  กฐิน วัดป่าสุคะโต

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๘ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  ปฏิบัติธรรมเจริญสติ รุ่นเข้ม
เฉพาะผู้เคยผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  คณะนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวน ๑๓๐ คน ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ธรรมยาตรา ครั้งที่ ๑๕ "บูชาครู ตอบแทนคุณ"
รายละเอียดที่ www.lampatao.org

   
  หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล