8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๗

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ – วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๓ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  คณะจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ และรายการพื้นที่ชีวิตร่วมเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “สติ”

๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  กิจกรรมการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ บ้านพุฒมณฑา ภูริพิมาน นครราชสีมา www.baanpootmontha.com

๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๐ มีนาคม –๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็ก พื้นที่ ๗ เชียงใหม่

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๖ มีนาคม –๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ สวนพันดาว เชียงใหม่๒๓ มีนาคม –๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
  กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพรหมจริณี ภาคฤดูร้อน


                    ลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อ
                    กำหนดการ | ของที่ควรเตรียม

๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
  คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๔ – ๘ เมษายน ๒๕๕๗
  คณะแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร จบใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต

๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน
โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต ณ ศูนย์จันรม จังหวัดสุรินทร์

๑๙ เมษายน ๒๕๕๗
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓


  หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล