8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๗

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
                                   –
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน – วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๘ – ๙ สิงหาคม ๕๘
  งานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ครั้งที่ ๑ “ เห็น...ไม่เป็น...”
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)
๘ – ๙ สิงหาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

๑๕ สิงหาคม ๕๘
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๖ สิงหาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ สมัคร : สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ ๐๒ – ๘๗๐ – ๗๕๑๒ – ๓
อีเมล์ : info@roon-aroon.ac.th

๑๑ - ๑๓ กันยายน ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน (ค้างคืน)
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๑๓ กันยายน ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๑๙ กันยายน ๕๘
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๕ – ๒๗ กันยายน ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ สมัคร : สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ ๐๒ – ๘๗๐ – ๗๕๑๒ – ๓
อีเมล์ : info@roon-aroon.ac.th

๓ – ๔ ตุลาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ จังหวัดภูเก็ต

๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ จังหวัดภูเก็ต

๑๗ ตุลาคม ๕๘
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๘ ตุลาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

   
๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ สมัคร : สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ ๐๒ – ๘๗๐ – ๗๕๑๒ – ๓
อีเมล์ : info@roon-aroon.ac.th

   
 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล