8
 
กำหนดการงานละสังขาร หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ กุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำเขียน วัดภูเขาทอง
ตลอดวันสามารถกราบคารวะและสรงน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบทอง

๑๘.๐๐ น.  ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
                 (บทธัมมจักร (แปล) หรือ อภิธรรม (แปล)
๑๘.๓๐ น.  ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรมบูชา

หมายเหตุ : จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อไปยังศาลาใหญ่ (หอสวดมนต์)
วัดภูเขาทอง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยังไม่ได้กำหนดเวลา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๗

  ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ ศาลาใหญ่ (หอสวดมนต์) วัดภูเขาทอง
ตลอดวันสามารถกราบคารวะและสรงน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบทอง

๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
๑๘.๓๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมบูชา


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

  พิธีการประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

12.45 น คณะสงฆ์รวมกันที่หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อ
13.00 น พิธีขอขมา
13.10 น จัดรูปขบวนเคลื่อนสรีระ
             - พระอาจารย์ไพศาล ถือรูปหลวงพ่อนำหน้าขบวน
             - พระสงฆ์ 8 รูป (ที่จัดเตรียมไว้) เป็นผู้แบกโลงสรีระบนบ่า
             - พระสงฆ์ และญาติโยม (บางส่วน) เดินตามขบวนตามเส้นทางที่กำหนดไว้
13.30 น ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อบนเมรุ
             คณะสงฆ์ ญาติโยม เข้านั่งประจำที่ที่จัดไว้
             พิธีกร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) อธิบายรูปแบบพิธีการ
13.45 น พิธีกร (ฝ่ายพิธีการ) เริ่มดำเนินพิธี
             มัคทายก นำกล่าวไหว้พระ, รับศีล, อาราธนาธรรม
14.00 น พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล แสดงธรรม
14.30 น คณะสงฆ์สาธยายอภิธรรมแปล
14.45 น มัคทายกนำกล่าวคำถวายทาน
             เจ้าหน้าที่ประเคนของที่ระลึกสำหรับพระสงฆ์, แม่ชี
15.00 น คณะสงฆ์ให้พร
             อ่านกลอนหลวงพ่อ
             นั่งภาวนาร่วมกัน
             มัคทายกนำกราบพระพร้อมกัน
             ประธานฝ่ายสงฆ์, ฝ่ายฆราวาส วางเทียนหอมบนเมรุ
             พระสงฆ์, สามเณร, วางเทียนหอมบนเมรุ, ฆราวาสวางเทียนหอมในจุดที่              กำหนดไว้
16.00 น ประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อ


หมายเหตุ
ผู้ที่จะมาคารวะสรีระของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ กันยายน หากประสงค์จะมาค้างคืนที่วัดป่าสุคะโตหรือวัดภูเขาทอง กรุณาเตรียมเครื่องนอนเช่น
เต๊นท์ และผ้าห่มมาด้วย เนื่องจากวัดอาจมีเครื่องนอนไม่พอเพียงแก่ผู้มาค้างแรม

สำหรับผู้ที่ประสงค์ค้างคืนในวันที่ ๕ กันยายน นอกจากเตรียมเครื่องนอนมาเองแล้ว หากมาเป็นกลุ่ม ขอความกรุณาแจ้งจำนวนคนในกลุ่มให้ทราบด้วย เพื่อทางวัดจะได้ประเมินยอดของผู้มาค้างแรมได้ใกล้เคียงกับความจริง และเตรียมการจัดหาที่พักไว้ให้ล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดแจ้งมาที่
webeditor@pasukato.org ภายในวันที่ ๔กันยายนนี้

พร้อมกันนั้นขอความกรุณาส่งต่อประกาศดังกล่าวให้มิตรสหายของท่านทราบผ่านFacebook หรือสื่ออื่น ๆ ด้วย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

 
 
ถวายสดุดี คารวะบูชา หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
๖ กันยายน ๒๕๕๗


 

                              คำเขียนคงค่าล้ำ             คำสอน
                              คำเขียนยิ่งคำพร             เพริศแพร้ว
                              คำเขียนเคลื่อนไหวจร     โลกแจ่ม บุญเอย
                              คำเขียนเลิศธรรมแล้ว      รุ่งฟ้าดินสมัย
                      เคลื่อนไหวเจริญสติจะตั้ง         ภะวะดั่งประดับใจ
                      เคลื่อนไหวก็รู้ระตะนะตรัย         ตะละต่างจะว่างเบา
                      กายเวทนาสติประจักษ์             สละหนักจะผ่อนเพลา
                      จิตธรรมมนุญ มะนะจะเกลา       ชิวะกิจ จะเคลื่อนกาล
                             เคลื่อนไหวธรรมชาติ         คือเคลื่อนธาตุสติปัฏฐาน
                             หมั่นทำจึงชำนาญ            อันเป็นไปในกายตน
                             ไม่ลืมและไม่หลง              แต่จะคงความส่งผล
                             ไม่ยึดและไม่ยล                ในโลกยั่วหัวใจมอง
                             ไม่แบกไม่บ่มบท               จะหมดจดไม่มัวหมอง
                             สติระลึกตรอง                  กลับมาตั้งยังจุดเดิม
                             เคลื่อนไหวให้วางว่าง       เหมือนสะสางไม่ใส่เสริม
                             ไม่ต่อและไม่เติม              เชื้อกิเลสเหตุสารพัน
                      คือคำเขียน คำพูดพิสูจน์โลก     รู้สุขโศกทุกข์สุมรุมยึดมั่น
                      คือคำเขียน คำคิดจิตสำคัญ     คลายโลกนั่นไม่แน่นอนสะท้อนนาม
                      คือคำเขียนคำกระจ่างสร้างสิ่งแจ้ง     โดยสำแดงจบแล้วแผ้วขวากหนาม
                      คือคำเขียนปลดปลงแต่คงความ     เป็นไปตามสังขารคำ เป็นธรรมดา
                      คือคำเขียนคำคมคำสมสุข     ให้รู้ทุกข์รูปนามตามศึกษา
                      คือคำเขียนปลงจิตชีวิตชีวา     ไม่ไขว่คว้าไม่ครอบครองผอง โลกธรรม


      ประพันธ์โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน

 ธรรมมะเทศนา บทความ งานละสังขาร
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

     
    
บทความ หลวงพ่อคำเขียนได้ละสังขารแล้ว
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org
อ่านธรรม
บทความ ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org

อ่านธรรม


บทความ หลวงพ่อคำเขียนจากไปแต่ตัว
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org
อ่านธรรม


นาทีสุดท้ายก่อนหมดลมของหลวงพ่อคำเขียน
โดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
บรรยายหลังทำวัตรเช้าที่วัดป่าสุคะโต
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์เอนก เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส สกลนคร
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสมหมาย ธมฺปาโล
วัดป่าชัยชุมพล ชัยภูมิ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาวนาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์
ปญฺญาปทีโป

รองเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม